Aug

05

Mojoes

Joliet, IL

Aug

06

POV’s

Spring Lake Park, MN

Aug

07

Rail II

Peoria, IL

Aug

08

Woolys

Des Moines, IA

Aug

09

The Loft (MI)

Lansing, MI

Aug

10

Rock Factory

Akron, OH

Aug

11

Fubar

St. Louis, MO

Aug

12

Aftershock

Merriam, KS

Aug

13

Bluebird Theater

Denver, CO

Aug

14

Urban Lounge

Salt Lake City, UT

Aug

15

Hawthorne Theatre

Portland, OR

Aug

16

Studio Seven

Seattle, WA

Aug

17

The Hop

Spokane, WA

Aug

19

Assembly

Sacramento, CA

Aug

20

Whiskey a Go Go

West Hollywood, CA

Aug

21

SOMA

San Diego, CA

Aug

22

Joes Grotto

Phoenix, AZ

Aug

23

The Rock

Tucson, AZ

Aug

25

Club Patron

Odessa, TX

Aug

26

Korova

San Antonio, TX

Aug

27

Dirty Dog

Austin, TX

Aug

28

Warehouse Live

Houston, TX

Aug

29

Trees

Dallas, TX

Aug

30

The Chameleon Room

Oklahoma City, OK